Onze trainingen

Omgaan met verbale agressie en intimiderend gedrag
De training Omgaan met verbale agressie is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met agressie op de werkvloer. Agressie is een steeds groter wordend probleem. Eén op de drie medewerkers komt ermee in aanraking.
Bekijk training
Veilig
huisbezoek
De training Veilig huisbezoek is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig huisbezoeken aflegt en daarbij te maken krijgt met agressief gedrag. Helaas is het afleggen van een veilig huisbezoek niet altijd even vanzelfsprekend.
Bekijk training
Omgaan met verwarde personen
De training Omgaan met verwarde personen is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met personen die verward gedrag vertonen. Verwarde mensen komen steeds vaker voor in onze maatschappij.
Bekijk training
Agressie bij
dementie
De training Agressie bij dementie is bedoeld voor iedereen die in de ouderenzorg te maken krijgt met agressie. In de zorg komt meer agressie voor dan in andere sectoren. Wie ouderen met dementie begeleidt krijgt zeker met agressie te maken.
Bekijk training
Fysieke weerbaarheidstraining
De fysieke weerbaarheidstraining is bedoeld voor mensen die beroepsmatig in aanraking kunnen komen met fysieke agressie. De zorg, justitie, detailhandel, beveiliging, horeca of incassobureaus, vooral in deze sectoren kunnen mensen te maken krijgen met lichamelijk geweld.
Bekijk training
Opvang, nazorg en borging agressie incidenten
De training Opvang, nazorg en borging agressie incidenten is bedoeld voor bedrijven die regelmatig te maken hebben met verbale of fysieke agressie. Een agressie incident kan vervelende gevolgen hebben.
Bekijk training
Omgaan met eigen agressie
De training Omgaan met eigen agressie is bedoeld voor diegenen die zelf agressie veroorzaken. Mensen die door hun agressie vaak in de problemen komen kunnen in deze training leren op een rustige manier op hun omgeving te reageren.
Bekijk training
Weerbaar tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
Word je tijdens je werk, op school, of tijdens een avondje uit regelmatig door mannen aangeraakt (terwijl je dit niet wilt) of worden er seksueel getinte opmerkingen, appjes of foto’s naar je verstuurd? Dan is deze training voor jouw. Leer seksueel grensoverschrijdend gedrag kennen en herkennen en leer grenzen stellen.
Bekijk training
Psychiatrie in de wijk (thuiszorg)
Nederland vergrijst in een rap tempo. Ouderen blijven zo lang als mogelijk thuiswonen. De thuiszorgmedewerker wordt steeds meer geconfronteerd met eenzame depressieve oudere zorgvragers, verwarde zorgvragers, middelenmisbruik, agressie en seksuele ontremming. Hoe reageer je hierop?
Bekijk training
Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Dagelijks worden er 600 mensen in Nederland getroffen door een vorm van hersenletsel. Hersenletsel kan het leven van degene die het overkomt (en van partner-familie) volledig veranderen. Mensen kunnen veranderen in gedrag, uiten van heftige emoties en veel aandacht vragen van de zorgmedewerker.
Bekijk training
Omgaan met agressie aan de telefoon
Uitgescholden worden, bedreigt worden of geintimiteerd worden door klanten, is iets waar medewerkers aan de telefoon, vaak mee te maken krijgen.
De drempel om iemand uit te schelden aan de telefoon is vaak veel lager dan face to face.
Bekijk training
Event over grensoverschrijdend gedrag "De Ring"
Een nieuw event over grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Sexting, intimidatie, agressie, ( cyber) pesten, groepsdruk, depressief gedrag, shaming. Studenten krijgen vaak te maken met grensoverschrijdend gedrag.
Bekijk training
Communicatieve vaardigheden in de zorg
Veel zorgmedewerkers en zorgprofessionals zijn technisch zeer vaardig. Verpleegtechnische vaardigheden en medische handellingen kunnen ze perfect uitvoeren.
Bekijk training
Overvaltraining
Een overval heeft direct een heftige impact op uw medewerkers. Tijdens een overval reageert het brein vanuit een Fight-Flight of Freeze reactie. Adraline en angst spelen een belangrijke rol. Hoe kun je het beste reageren tijdens een overval? Wat moet je vooral niet doen? Zijn uw medewerkers goed voorbereid op een overval?
Bekijk training
Omgaan met de Wet zorg en dwang (Wzd) in het zorgcentrum
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of opname van mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking.
Bekijk training
Mystery Guest
Laat uw medewerkers verrassen door het bezoek van een Mystery Guest. De Mystery Guest is een proffesionele trainingsacteur, die verbale agressie, telefonische agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en verward gedrag kan improviseren. De acteur bezoekt uw bedrijf, zonder dat uw medewerkers hiervan op de hoogte zijn. (Alleen u en directe leidinggevende zijn op de hoogte).
Bekijk training
Consultatie, casustiek, borging, gastlessen of spreekkamers controle
Wintraecken agressietrainingen is ook te boeken voor consultative en casustiekbesprekingen omtrent specifiek probleemgedrag in uw organisatie. Onze trainers hebben een jarenlange behandelaar-achtergrond in GGZ, dus ze zijn zeer bekend met muliproblematiek of mensen met een beperking.
Bekijk training
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram