Terug naar alle trainingen

Opvang, nazorg en borging agressie incidenten

De training Opvang, nazorg en borging agressie incidenten is bedoeld voor bedrijven die regelmatig te maken hebben met verbale of fysieke agressie. Een agressie incident kan vervelende gevolgen hebben op de werkvloer. Gerichte opvang na het incident is daarom van wezenlijk belang. Emotionele ondersteuning bieden en een medewerker het gevoel geven dat er iemand voor hem of haar is geeft vertrouwen en respect. Helaas wordt in de praktijk bij veel bedrijven of organisaties de opvang, nazorg en borging van agressie incidenten minimaal uitgevoerd. Het gevolg daarvan is dat medewerkers zich niet gehoord en gewaardeerd voelen waardoor incidenten niet verwerkt kunnen worden. Dat kan grote gevolgen hebben voor de psychische gezondheid. Agressie wordt zo bovendien al snel als normaal ervaren op de werkvloer.
De duur van deze training is twee dagdelen.
Wij maken gebruik van trainingsacteurs die reële situaties nabootsen.
Door gesprekstechnieken te oefenen vergroot je je empathische uitstraling. Op deze manier leer je gerichte opvang en nazorg te bieden aan je medewerkers.

Voor wie is deze training bedoeld?

Ben jij leidinggevende, teamleider, manager of medewerker van een bedrijfsopvangteam en hebben jouw medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werk op een regelmatige basis te maken met verbaal of fysiek geweld? Ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor de eerste opvang, nazorg en borging van agressie incidenten? Dan is deze training echt iets voor jou. Je leert hoe je medewerkers direct na een incident moet opvangen en hoe je gericht nazorg inzet. Ook krijg je tools die er voor zorgen dat de omgang met agressie centraal blijft staan en dat iedereen zich aan de afspraken houdt.

Leerdoelen

Effectieve opvang kunnen bieden aan een medewerker, direct na een incident
Empathische gespreksmethodieken toe kunnen passen zodat de medewerker in vertrouwen zijn verhaal kan doen
Weten wanneer je een medewerker moet doorverwijzen naar een externe professionele hulpverlener
De do’s en don’ts kennen van opvang na traumatische gebeurtenissen
De tools bezitten die je team borging en eenduidigheid bieden in de omgang met agressie

Overige informatie

Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.
Groepstrainingen (max 14 deelnemers).
Lesmap voor de deelnemer.
De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte).
Alle trainingen kunnen digitaal worden gevolgd (m.u.v. Overvaltraining)
Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.
Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.
De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf.
Acteurs en trainers met een specifiek specialisme (bv verward, NAH etc)
Ook te volgen met het door de overheid vrijgegeven STAP-budget

Vraag direct uw training aan!

Contactformulier
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram