Terug naar alle sectoren

Gemeente/ woningverenigingen, schuldhulpverlening

Bij veel gemeentes, woningverenigingen en schuldhulp instanties zien we hetzelfde patroon terugkomen als het gaat om begeleiding. Een doelgroep cliënten, klanten of burgers die steeds complexer wordt en steeds meer vraagt van de medewerkers. Snel agressie inzetten om hun doel te bereiken, maar ook zeer goed kunnen intimideren of manipuleren. Zeker wanneer het gaat om hun uitkering of weekgeld die bijvoorbeeld nog niet gestort is of wanneer mensen horen dat ze minder uitkering krijgen, of bepaalde zorg niet is toegewezen , of boos zijn omdat de huur weer is verhoogd of boos zijn dat ze alweer zijn afgewezen voor een woning. (woningverenigingen)

Bij veel gemeentes, of woningverenigingen heeft men ook moeite met telefonische agressie, boze cliënten of burgers aan de telefoon of aan de balie.

Wintraecken Agressietrainingen & advies heeft jarenlange ervaring in deze sector met bewezen en overtuigend resultaat. Zie bijvoorbeeld onderstaande case:

Wij geven momenteel zeer interessante trainingen aan Werk voor Heerlen. Een organisatie, die namens de gemeente mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, of mensen met een bijstandsuitkering of andere uitkeringen, begeleiden richting betaald werk.

Wij trainen de voormannen, die met hun team de groenvoorziening doen, of schoonmaakprojecten en wij trainen de ontwikkelcoaches die met medewerkers in gesprek gaan en samen op zoek gaan naar doorstroom betaald werk.
Bij Werk voor Heerlen zien ze dat de mensen die zij begeleiden, steeds complexer worden. Meer agressie of manipulatief gedrag. Vaak zijn het ook mensen die psychisch niet in orde zijn en vaak iets traumatisch hebben meegemaakt. De medewerkers krijgen vaak geen medische informatie over de de mensen die ze moeten begeleiden. Dus dat maakt hun werk nog moeilijker.
Werk voor Heerlen ziet dat hun medewerkers ( ontwikkelcoaches en voormannen) geen kennis hebben m.b.t. omgang verwarde personen. Moeite hebben met het aangeven van hun grenzen, wanneer ze uitgescholden of geïntimideerd worden. Vaak vinden ze het ook moeilijk om met degene die ze begeleiden, in een goed gesprek te gaan. Moeite met het toepassen van gesprekstechnieken.

Met de trainingen van Wintraecken Agressietrainingen & advies zorgen we voor een veilig, verantwoordt en verbaal acceptabel gedragspatroon.


Trainingen voor gemeente/ woningverenigingen, schuldhulpverlening

Omgaan met verbale agressie
De training Omgaan met verbale agressie is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met agressie op de werkvloer. Agressie is een steeds groter wordend probleem. Eén op de drie medewerkers komt ermee in aanraking.
Bekijk training
Veilig
huisbezoek
De training Veilig huisbezoek is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig huisbezoeken aflegt en daarbij te maken krijgt met agressief gedrag. Helaas is het afleggen van een veilig huisbezoek niet altijd even vanzelfsprekend.
Bekijk training
Omgaan met verwarde personen
De training Omgaan met verwarde personen is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met personen die verward gedrag vertonen. Verwarde mensen komen steeds vaker voor in onze maatschappij.
Bekijk training
Omgaan met agressie aan de telefoon
Uitgescholden worden, bedreigt worden of geintimiteerd worden door klanten, is iets waar medewerkers aan de telefoon, vaak mee te maken krijgen.
De drempel om iemand uit te schelden aan de telefoon is vaak veel lager dan face to face.
Bekijk training

Intresse of vragen? Neem contact met ons op!

Naar contact
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram