Wintraecken Agressietrainingen

Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Dagelijks worden er 600 mensen in Nederland getroffen door een vorm van hersenletsel. Hersenletsel kan het leven van degene die het overkomt ( en van partner-familie) volledig veranderen.

Mensen kunnen veranderen in gedrag, uiten van heftige emoties en veel aandacht vragen van de zorgmedewerker.

Agressie, geen geduld, sneller prikkelbaar en moeilijk communiceren. De zorgmedewerker moet hier allemaal op kunnen anticiperen. Maar hoe doe je dat? Wat kun je wel zeggen en wat moet je vooral niet doen?
 
 • De duur van deze training is één dagdelen.

 • Er wordt geoefend met een professionele trainingsacteurs met expertise omtrent hersenletsel

Voor wie is deze training bedoeld?

Zorgmedewerkers die NAH clienten verzorgen of verplegen. Binnen vele zorg en verpleeginstellingen verblijven of wonen clienten met hersenletsel. Juist die ene NAH bewoner, kan de hele afdeling op zijn kop zetten. Veel zorgmedewerkers hebben geen NAH kennis en communcieren dan op een verkeerde manier met de NAH client. Juist voor deze zorgmedewerkers kan de training ‘Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel’ hun duidelijkheid bieden.

Leerdoelen

 • Oorzaken, vormen en gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel.

 • Effectief communiceren met hersenletsel-bewoners.

 • Begrenzen van grensoverschrijdend gedrag bij hersenletsel.

 • Preventief handelen bij hersenletsel-problematiek op de afdeling.

Overige informatie

 • Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.

 • Groepstrainingen (max 14 deelnemers).

 • Lesmap voor de deelnemer.

 • De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte).

 • Alle trainingen kunnen digitaal worden gevolgd (m.u.v. Overvaltraining)

 • Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.

 • Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.

 • De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf.

 • Acteurs en trainers met een specifiek specialisme (bv verward, NAH etc)

 • Ook te volgen met het door de overheid vrijgegeven STAP-budget

Vraag direct uw training aan!