Laat uw medewerkers verrassen door het bezoek van een Mystery Guest. De Mystery Guest is een proffesionele trainingsacteur, die verbale agressie, telefonische agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en verward gedrag kan improviseren. De acteur bezoekt uw bedrijf, zonder dat uw medewerkers hiervan op de hoogte zijn. (Alleen u en directe leidinggevende zijn op de hoogte).

Medewerkers reageren (hopelijk op een adequate manier) op de “agressieve” trainingsacteur, die zich voordoet als een agressieve of verwarde klant, bezoeker.

De Mystery Guest wordt vaak ingezet (een paar weken) voordat een agressietraining start. Medewerkers worden dan al meteen “met de neus op de feiten”gedrukt.

Of de Mystery Guest wordt ingezet (een paar weken) nadat een agressietraining heeft plaatsgevonden.
Zodoende blijven de medewerkers alert en passen ze de geleerde methodiek begrenzing toe.

Na het bezoek van de Mystery Guest worden de medewerkers direct hierover geinformeerd. Het onverwachte bezoek wordt dan ook dezelfde dag nog met hun geevalueerd.

Overige informatie

Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.
Groepstrainingen (max 14 deelnemers).
Lesmap voor de deelnemer.
De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte).
Alle trainingen kunnen digitaal worden gevolgd (m.u.v. Overvaltraining)
Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.
Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.
De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf.
Acteurs en trainers met een specifiek specialisme (bv verward, NAH etc)
Ook te volgen met het door de overheid vrijgegeven STAP-budget

Vraag direct uw training aan!

Contactformulier
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram