Terug naar alle trainingen

Omgaan met de Wet zorg en dwang (Wzd) in het zorgcentrum

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of opname van mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking.

De zorg voor deze mensen moet zoveel als mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Echter soms is er sprake van gevaar en moet er zorg op onvrijwillige basis ingezet worden.
Dit probeer je als zorgmedewerker te voorkomen. Bewoners of clienten raken gefrustreerd, wanneer er vrijheidsbeperkende maatregelen worden getroffen.Bv Bedhekken omhoog, onder toezicht roken etc.

Ze begrijpen niet wat er aan de hand is, of familileden, mentoren zijn het niet eens met een maatregel. Dit vraagt veel van de de zorgmedewerker. Hoe ga je het gesprek aan met bewoner, familie, mentor? Hoe probeer je tot een compromis te komen? Hoe pas je de Wet zorg en dwang correct toe? Hoe maak je je mening duidelijk in het gesprek met bewoner en wzd functionaris?
Duur van de training is 2 dagdelen.

Voor wie is deze training bedoeld?

Zorgmedewerkers (verpleegkundige, verzorgende IG etc) die in hun werk in aanraking komen met de Wzd en vrijheidsbeperkende maatregelen moeten toepassen, tijdens de verzorging van hun bewoners of clienten.

Leerdoelen

Wat is de Wet zorg en dwang en hoe pas je deze toe? (stappenplan)
Voorkom onvrijwillige zorg. Maak onbegrepen gedrag begrepen.
Preventief handelen. (Welke hulpmiddelen kan ik inzetten?)
Leer te anticiperen ipv het geven van een time-out.
Ga met een vertrouwd en vastberaden gevoel het gesprek aan met bewoner, familie, mentor of Wzd functionaris.

Overige informatie

Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.
Groepstrainingen (max 14 deelnemers).
Lesmap voor de deelnemer.
De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte).
Alle trainingen kunnen digitaal worden gevolgd (m.u.v. Overvaltraining)
Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.
Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.
De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf.
Acteurs en trainers met een specifiek specialisme (bv verward, NAH etc)
Ook te volgen met het door de overheid vrijgegeven STAP-budget

Vraag direct uw training aan!

Contactformulier
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram