Terug naar alle trainingen

Omgaan met verwarde personen

De training Omgaan met verwarde personen is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met personen die verward gedrag vertonen. Verwarde mensen komen steeds vaker voor in onze maatschappij. Door forse bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg ontvangen deze mensen geen of veel minder professionele hulp, die wel hard nodig is. Het gevolg is dat verward gedrag problemen veroorzaakt, wat vaak kosten met zich meebrengt. Detailhandel, gemeentes, bedrijven en de horeca hebben vaak te maken met verward gedrag. In deze training leer je de achtergrond kennen van de verschillende psychiatrische ziektebeelden. Waarom reageert een verward persoon op deze manier? Hoe ga je daar mee om? Wat kun je wel en beter niet doen? Je krijgt handvatten voor het adequaat omgaan met verward gedrag en hoe erger te voorkomen. Vaak wordt deze training gecombineerd met de training Fysieke weerbaarheid.
De duur van deze training is twee tot drie dagdelen.
Er wordt geoefend met een professionele trainingsacteurs met expertise omtrent hersenletsel
Tijdens deze training bespreken we de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden en oefenen we hoe je hierop effectief kunt reageren.

Voor wie is deze training bedoeld?

Kom je tijdens het uitoefenen van je beroep in aanraking met agressieve en verwarde klanten, patiënten of clienten en wil je weten hoe je daar het best op kunt reageren? Dan is deze training echt iets voor jou. Deze training is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de horeca, de detailhandel, de zorg, het onderwijs, de bouw, de industrie, bij gemeentelijke diensten, justitie en telefonische verkoop of marketing.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in verschillende psychiatrische ziektebeelden
Weten wat verward gedrag is en begrijpen waarom iemand dat kan vertonen
Een probleemsituatie kunnen inschatten en hierin adequaat handelen
Weten hoe te reageren naar een verward persoon, zodat deze kalm blijft
Het kunnen toepassen van interventies met waarborging van eigen veiligheid
Weten hoe te handelen indien een crisissituatie dreigt te ontstaan
Inzicht in eigen gedrag en zelfreflectie
Het toepassen van gespreksmethodieken waardoor een verward persoon zich gehoord voelt
Hanteren van een stappenplan m.b.t. omgaan met verward gedrag

Overige informatie

Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.
Groepstrainingen (max 14 deelnemers).
Lesmap voor de deelnemer.
De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte).
Alle trainingen kunnen digitaal worden gevolgd (m.u.v. Overvaltraining)
Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.
Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.
De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf.
Acteurs en trainers met een specifiek specialisme (bv verward, NAH etc)
Ook te volgen met het door de overheid vrijgegeven STAP-budget

Vraag direct uw training aan!

Contactformulier
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram