Over Ons

Agressie komt steeds vaker voor in onze maatschappij. In het dagelijks leven worden we regelmatig geconfronteerd met verbaal en soms zelfs fysiek geweld. Ook op het werk hebben veel mensen regelmatig te maken met agressie en dat kan een behoorlijke impact hebben op het persoonlijk functioneren. Het aanleren van technieken en vaardigheden om daar beter mee om te gaan geeft minder werkdruk en een veilig gevoel op het werk. Door een actieve begeleiding worden medewerkers zelfverzekerder en verbetert hun persoonlijke effectiviteit. Ook voor teams is een agressietraining ideaal. Goede afspraken verhogen de veiligheid, verbeteren de werksfeer en verminderen stress.


Wintraecken coacht organisaties en medewerkers in diverse branches op agressie en weerbaarheid. Door maatwerk trainingen aan te bieden in het omgaan met en het voorkomen van agressie zorgen we voor meer veiligheid, assertief gedrag en verbeterde communicatie. Professioneel optreden bij agressief gedrag loont. Niet alleen medewerkers varen daar wel bij, ook de agressor zelf heeft baat bij een goede benadering. Door te leren sterker te staan in het omgaan met agressief gedrag neemt de ernst van incidenten af en kan agressief gedrag worden omgebogen en begrensd naar acceptabel gedrag.

Onze trainingen worden specifiek afgestemd op de doelgroep waarmee bedrijven in aanraking komen. We werken met trainingsacteurs en schakelen ervaringsdeskundigen in. Onze verschillende trainingen richten zich op medewerkers, leidinggevenden en agressors. Ze kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.

Frank Wintraecken is eigenaar, gedragsdeskundige en oprichter van Wintraecken Agressietrainingen & Advies. Met jarenlange werkervaring in de psychiatrie – als behandelaar en Psychiatrisch Verpleegkundige – kent hij als geen ander de gevolgen van agressie. Frank heeft gewerkt met delinquenten met psychische problemen, gedragsgestoorde jongeren en volwassenen met verslavingsproblematiek en werkt nog steeds met cliënten met niet aangeboren hersenletsel.

In zijn werkveld komt agressie veelvuldig voor. Hij weet dan ook als geen ander welke impact agressie kan hebben op mensen die er ongewild mee in aanraking komen.


Over Frank

Frank heeft ruimschoots ervaring in het geven van sociale vaardigheidstrainingen en traint mensen zowel individueel als in groepsverband. Hij is gecertificeerd trainer in de Yucel methode en de Liberman sociale vaardigheidstrainingen. Met zijn kennis en ervaring weet hij exact met welke problemen en uitdagingen deelnemers te maken hebben en weet hij hen op de juiste manier te begeleiden om agressief gedrag in de kiem te smoren.