Wintraecken Agressietrainingen

Agressietrainingen, eigenlijk is het heel vervelend dat ze bestaan. In de praktijk echter blijkt een goede agressietraining voor steeds meer mensen hard nodig. Onze maatschappij wordt grimmiger, mensen reageren steeds heftiger op elkaar en normen en waarden lijken te vervagen. Steeds vaker lees je in de krant berichten die te maken hebben met agressie en geweld. Natuurijk moet je je afvragen waarom. Maar tot dit probleem is opgelost is het vooral belangrijk te leren omgaan met deze kentering in de maatschappij. Als je te maken hebt met agressie en geweld is het belangrijk te voorkomen dat agressie van anderen jouw grenzen overschrijdt. Heb je toch te maken met grensoverschrijdend gedrag, dat is het goed te weten hoe je daarop kunt reageren.

Omgaan met agressie op het werk

Vorig jaar kwam tachtig procent van het personeel in de zorg in aanraking met verbaal geweld. Meer dan vijftig procent van de winkeliers in Nederland voelt zich niet altijd veilig en maar liefst vierentwintig procent van hen wordt wel eens fysiek bedreigd. Dat is zeshonderd mensen per dag die agressie ervaren tijdens het uitoefenen van hun beroep. Hoe bescherm je je personeel hiertegen en hoe leren jouw medewerkers vaardig en bekwaam om te gaan met deze agressie? Hoe verleen je de juiste opvang en nazorg als er grenzen worden overschreden en hoe kun je die agressie leren voorkomen? Wintraecken Agressietrainingen leert mensen hoe ze agressie kunnen pareren en daarbij is begrenzing een belangrijk thema. Ons primaire doel is echter preventie van agressie en het creëren van een veilig gevoel.

Agressietrainingen: effectief en preventief

Heb jij te maken (gehad) met agressie en geweld tijdens je werk of wil je je personeel daartegen beschermen? Dan kan de training Omgaan met verbale agressie heel zinvol zijn. In deze training leren wij deelnemers zowel in theorie als in de praktijk hoe ze agressie kunnen voorkomen of actief kunnen pareren. Met trainingsacteurs, persoonlijke aandacht, het inzetten van ervaringsdeskundigen en een effectieve trainingsmethodiek krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. We geven adviezen om agressie te voorkomen en leren onze cursisten adequaat te reageren op geweld. Onze agressietrainingen zijn zowel individueel te volgen als in
groepsverband.

Kijk voor ons volledig aanbod trainingen onder menu trainingen.

Klant ervaringen

Lees meer ervaringen

Meer vertrouwen gekregen in het omgaan met agressie en aangeven van mijn grenzen. Veel van deze training geleerd. 1 x trainen is niet genoeg, dit moet jaarlijks herhaald worden.

– Training “Omgaan met verbale agressie.

Tijdens het praktisch oefenen leer je zeer veel. Er werd ook goed over nagesproken en de feedback was helpend. Mooie afwisseling tussen theorie en praktijk. De dag vloog voorbij. Veel interactie. Begeleidster SGL Echt

Een sterk punt van de training vond ik dat je meer bewust wordt van wat je eigen gedrag teweeg kan brengen tijdens een escalatie. Envida zorg “de Mins” Maastricht.

– Bewustwording van eigen gedrag.