Wintraecken Agressietrainingen

Agressietrainingen, eigenlijk is het heel vervelend dat ze bestaan. In de praktijk echter blijkt een goede agressietraining voor steeds meer mensen hard nodig. Onze maatschappij wordt grimmiger, mensen reageren steeds heftiger op elkaar en normen en waarden lijken te vervagen. Steeds vaker lees je in de krant berichten die te maken hebben met agressie en geweld. Natuurijk moet je je afvragen waarom. Maar tot dit probleem is opgelost is het vooral belangrijk te leren omgaan met deze kentering in de maatschappij. Als je te maken hebt met agressie en geweld is het belangrijk te voorkomen dat agressie van anderen jouw grenzen overschrijdt. Heb je toch te maken met grensoverschrijdend gedrag, dat is het goed te weten hoe je daarop kunt reageren.

Omgaan met agressie op het werk

Vorig jaar kwam tachtig procent van het personeel in de zorg in aanraking met verbaal geweld. Meer dan vijftig procent van de winkeliers in Nederland voelt zich niet altijd veilig en maar liefst vierentwintig procent van hen wordt wel eens fysiek bedreigd. Dat is zeshonderd mensen per dag die agressie ervaren tijdens het uitoefenen van hun beroep. Hoe bescherm je je personeel hiertegen en hoe leren jouw medewerkers vaardig en bekwaam om te gaan met deze agressie? Hoe verleen je de juiste opvang en nazorg als er grenzen worden overschreden en hoe kun je die agressie leren voorkomen? Wintraecken Agressietrainingen leert mensen hoe ze agressie kunnen pareren en daarbij is begrenzing een belangrijk thema. Ons primaire doel is echter preventie van agressie en het creëren van een veilig gevoel.

Agressietrainingen: effectief en preventief

Heb jij te maken (gehad) met agressie en geweld tijdens je werk of wil je je personeel daartegen beschermen? Last van corona-agressie op de werkvloer? Personen die niet de anderhalve meter afstandsregel hanteren? Dan kan de training Omgaan met verbale agressie heel zinvol zijn. In deze training leren wij deelnemers zowel in theorie als in de praktijk hoe ze agressie kunnen voorkomen of actief kunnen pareren. Met trainingsacteurs, persoonlijke aandacht, het inzetten van ervaringsdeskundigen en een effectieve trainingsmethodiek krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. We geven adviezen om agressie te voorkomen en leren onze cursisten adequaat te reageren op geweld. Onze agressietrainingen zijn zowel individueel te volgen als in
groepsverband.

Kijk voor ons volledig aanbod trainingen onder menu trainingen.

Klant ervaringen

Lees meer ervaringen

Leerzame training. Enthousiaste trainer en actrice. In een veilige omgeving clientsituaties oefenen. De geleerde gespreks en omgangstechnieken gun ik iedere zorgmedewerker. Medewerker zorgcentrum de Eghte Zuyderland.

– Training ‘Omgaan met manipulatief en grensoverschrijdend gedrag’.

Ik heb de training “Veilig op huisbezoek” gevolgd. Een absolute aanrader. Ik ben me nu meer bewust van mijn eigen gedrag en wat ik teweeg kan brengen. Tijdens de training is er veel aandacht voor de cursist en wordt er goed ingegaan op diens agressie-ervaringen. Team ambulante thuisbegeleiding.

– Een absolute aanrader.

Een zeer interessante workshop, waarin goed wordt uitgelegd wat agressie is, oorzaken, soorten en omgang. Veel nieuwe dingen gehoord. Het oefenen met de actrice maakte een situatie levensecht en leerzaam.

– Workshop: Agressie. Vista college Sittard