Heeft u te maken met agressie in de zorg als zorgmedewerker of vanuit teamleider/directioneel niveau? Maak dan kennis met Wintraecken Agressietrainingen & advies. In de zorgsector zijn er vele momenten van agressie denkbaar; bijvoorbeeld tijdens hersenletsel, met dementerenden of in de ouderenzorg. In deze werken vaak medewerkers die technisch goed handelingen kunnen uitvoeren. Denk aan injecties geven, iemand wassen etc. Maar het goed in gesprek gaan met cliënten of hun familieleden, vinden ze moeilijk.

Vaak zijn het medewerkers die hun grenzen niet durven aan te geven, met als gevolg dat veel cliënten hier misbruik van maken. Of familieleden die boos verhaal komen halen. Al deze personen moet je begrenzen op een empathische directieve manier, maar dat kunnen de medewerkers vaak niet.

Met de trainingen van Wintraecken werken we aan gedragsverbeteringen en maken we medewerkers bewuster van de impact die op hun plaats kan vinden. Tevens hebben veel medewerkers niet de kennis van bepaalde psychische ziektebeelden of beperkingen. En weinig kennis van gesprekstechnieken. Dit terwijl de cliënten in de zorg steeds complexer en verwarder worden. Dat is tevens een groot voordeel van Wintraecken agressietrainingen tov andere bedrijven. Al onze trainers en acteurs hebben een zorgachtergrond. Zijn hierin werkzaam geweest of nog steeds en weten hoe je moet reageren op psychiatrie, gedrag en verslavingsproblematiek.

Trainingen voor de zorg

Omgaan met verbale agressie
De training Omgaan met verbale agressie is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met agressie op de werkvloer. Agressie is een steeds groter wordend probleem. Eén op de drie medewerkers komt ermee in aanraking.
Bekijk training
Veilig
huisbezoek
De training Veilig huisbezoek is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig huisbezoeken aflegt en daarbij te maken krijgt met agressief gedrag. Helaas is het afleggen van een veilig huisbezoek niet altijd even vanzelfsprekend.
Bekijk training
Agressie bij
dementie
De training Agressie bij dementie is bedoeld voor iedereen die in de ouderenzorg te maken krijgt met agressie. In de zorg komt meer agressie voor dan in andere sectoren. Wie ouderen met dementie begeleidt krijgt zeker met agressie te maken.
Bekijk training
Fysieke weerbaarheidstraining
De fysieke weerbaarheidstraining is bedoeld voor mensen die beroepsmatig in aanraking kunnen komen met fysieke agressie. De zorg, justitie, detailhandel, beveiliging, horeca of incassobureaus, vooral in deze sectoren kunnen mensen te maken krijgen met lichamelijk geweld.
Bekijk training
Opvang, nazorg en borging agressie incidenten
De training Opvang, nazorg en borging agressie incidenten is bedoeld voor bedrijven die regelmatig te maken hebben met verbale of fysieke agressie. Een agressie incident kan vervelende gevolgen hebben.
Bekijk training
Psychiatrie in de wijk (thuiszorg)
Nederland vergrijst in een rap tempo. Ouderen blijven zo lang als mogelijk thuiswonen. De thuiszorgmedewerker wordt steeds meer geconfronteerd met eenzame depressieve oudere zorgvragers, verwarde zorgvragers, middelenmisbruik, agressie en seksuele ontremming. Hoe reageer je hierop?
Bekijk training
Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Dagelijks worden er 600 mensen in Nederland getroffen door een vorm van hersenletsel. Hersenletsel kan het leven van degene die het overkomt (en van partner-familie) volledig veranderen. Mensen kunnen veranderen in gedrag, uiten van heftige emoties en veel aandacht vragen van de zorgmedewerker.
Bekijk training
Communicatieve vaardigheden in de zorg
Veel zorgmedewerkers en zorgprofessionals zijn technisch zeer vaardig. Verpleegtechnische vaardigheden en medische handellingen kunnen ze perfect uitvoeren.
Bekijk training
Omgaan met de Wet zorg en dwang (Wzd) in het zorgcentrum
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of opname van mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking.
Bekijk training

Intresse of vragen? Neem contact met ons op!

Naar contact
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram