Terug naar alle trainingen

Agressie bij dementie

De training Agressie bij dementie is bedoeld voor iedereen die in de ouderenzorg te maken krijgt met agressie. In de zorg komt meer agressie voor dan in andere sectoren. Wie ouderen met dementie begeleidt krijgt zeker met agressie te maken. Verzorgenden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, groepsassistenten en andere professionals leren in deze training hoe ze kunnen reageren op agressie bij dementie en wat wel en juist niet te doen als iemand hen agressief benadert. Vaak wordt deze training gecombineerd met de training Fysieke weerbaarheid.
De duur van deze training is drie dagdelen.
Er wordt geoefend met een professionele trainingsacteurs met expertise omtrent hersenletsel
Het verdient aanbeveling deze training te combineren met de training fysieke weerbaarheid.

Voor wie is deze training bedoeld?

Werk je in de ouderenzorg en begeleid je daarbij mensen met dementie? Dan krijg je waarschijnlijk regelmatig te maken met dreigen, uitschelden, krabben en slaan. Als je wilt leren hoe je deze agressie effectief kunt pareren of voorkomen is deze training echt iets voor jou.

Leerdoelen

Het leren achterhalen van de oorzaak van agressie bij dementie
Het opstellen en hanteren van een signalerings- of stappenplan
Herkennen van de verschillende stadia van dementie
In alle dementie fasen adequaat kunnen reageren op agressie
Toepassen van preventieve maatregelen om agressie te voorkomen
Het kennen van de do’s en don’ts bij het bejegenen van agressief gedrag bij dementie
Inzicht in eigen gedrag en zelfreflectie
Het inzetten van interventies om op één lijn te communiceren bij dementie en agressie

Overige informatie

Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.
Groepstrainingen (max 14 deelnemers).
Lesmap voor de deelnemer.
De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte).
Alle trainingen kunnen digitaal worden gevolgd (m.u.v. Overvaltraining)
Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.
Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.
De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf.
Acteurs en trainers met een specifiek specialisme (bv verward, NAH etc)
Ook te volgen met het door de overheid vrijgegeven STAP-budget

Vraag direct uw training aan!

Contactformulier
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram