Terug naar alle trainingen

Consultatie, casustiek, borging, gastlessen of spreekkamers controle

Wintraecken agressietrainingen is ook te boeken voor consultative en casustiekbesprekingen omtrent specifiek probleemgedrag in uw organisatie. Onze trainers hebben een jarenlange behandelaar-achtergrond in GGZ, dus ze zijn zeer bekend met muliproblematiek of mensen met een beperking.

Wintraecken agressietrainingen geeft ook gastlessen over agressie, psychopathologie aan onderwijs en zorginstanties.

Wintraecken agressietrainingen beoordeelt uw spreekkamers, wachtkamers of kantoor om agressieve bezoekers preventief te weren.

Wintraecken agressietrainingen kan uw huidig agressieprotocol toetsen en herschrijven.

Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.

Overige informatie

Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.
Groepstrainingen (max 14 deelnemers).
Lesmap voor de deelnemer.
De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte).
Alle trainingen kunnen digitaal worden gevolgd (m.u.v. Overvaltraining)
Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.
Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.
De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf.
Acteurs en trainers met een specifiek specialisme (bv verward, NAH etc)
Ook te volgen met het door de overheid vrijgegeven STAP-budget

Vraag direct uw training aan!

Contactformulier
Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram