Omgaan met verbale agressie

De training Omgaan met verbale agressie is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met agressie op de werkvloer. Agressie is een steeds groter wordend probleem. Eén op de drie medewerkers komt ermee in aanraking en helaas komt het in veel branches veelvuldig voor. In de zorg, detailhandel, horeca, het openbaar vervoer en zelfs het onderwijs komt zowel verbaal als fysiek geweld voor. Medewerkers die in aanraking komen met agressieve klanten, patiënten of cliënten voelen zich geïntimideerd en onveilig en worden angstig tijdens het uitvoeren van hun functie. Dat kan op de lange termijn psychische en lichamelijke klachten veroorzaken. Daardoor kunnen medewerkers langdurig ziek raken of op zoek gaan naar ander werk.

Voor wie is deze training bedoeld?

Kom je tijdens de uitoefening van je beroep veelvuldig in aanraking met agressiviteit van klanten, cliënten, patiënten, leerlingen of andere mensen? Dan is deze training geschikt voor jou. Of je nu in de horeca werkt, de detailhandel, de zorg, het onderwijs, bij gemeentelijke diensten of de telemarketing, door de unieke samenstelling van deze training is hij bijzonder effectief voor alle beroepen.

Leerdoelen Omgaan met verbale agressie

  • Kennen en herkennen van verschillende soorten agressie
  • Weten welke vaardigheden toegepast moeten worden
  • Inzicht krijgen in eigen gedrag en het effect daarvan op de ander
  • Leren stellen en hanteren van eigen grenzen
  • Vertrouwd raken met de methode
  • Inzicht hebben in het gedrag van een agressor
  • Te werk kunnen gaan met een veilig gevoel

Onze werkwijze

Tijdens de training Omgaan met verbale agressie maken we gebruik van de zogenaamde CLAP-methode: Consequent Leren Agressie te Pareren. Met behulp van deze methode krijg je een beter zicht op je persoonlijke eigenschappen en je eigen gedrag en vergroot je je kennis over agressie. Door gebruik te maken van trainingsacteurs die reële situaties nabootsen leer je adequaat te reageren en effectief om te gaan met agressie. Met de inzet van ervaringsdeskundigen die zelf agressor zijn en uitleggen waarom ze agressie inzetten krijg je bovendien een duidelijk beeld van de agressor en meer inzicht in diens gedrag.

Duur

De duur van deze training is twee tot drie dagdelen.

Overige informatie

Deze training is in groepsverband, maar kan ook (aangepast) individueel worden aangeboden. Het maximale aantal deelnemers is vijftien. De training wordt begeleid door één of twee trainers, afhankelijk van de behoefte.

Trainingen op maat

Deze training wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op jouw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg kan deze training worden opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen jouw bedrijf.