Wintraecken Agressietrainingen

Verslavingsproblematiek effectief begeleiden

Leer effectief omgaan met agressie na hersenletsel.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan leiden tot verschillende gedragsveranderingen, waaronder agressie. Dit kan frustrerend en beangstigend zijn voor zowel de persoon met NAH als voor de omgeving. De training Omgaan met grensoverschrijdend gedrag bij NAH leert je hoe je op een veilige en effectieve manier met dit soort situaties kunt omgaan.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die in zijn werk of vrijwilligerswerk te maken krijgt met verslaafde cliënten, huurders, bezoekers, klanten, et cetera. Denk hierbij aan:

 • Hulpverleners

 • Zorgprofessionals

 • Leidinggevenden

 • Medewerkers in de verslavingszorg

 • Re-integratiebegeleiders

 • Agenten

 • Werkgevers

 • Woningcorporatie-medewerkers

 • Schuldhulpverlening etc

Leerdoelen

Na afloop van deze training:

 • Heb je een goed inzicht in de werking van verslaving in het brein. Hoe raak je verslaafd?

 • Ken je de oorzaken en gevolgen van verschillende verslavingen.

 • Ben je op de hoogte van de laatste trends op het gebied van verslaving.

 • Weet je hoe je op een professionele en respectvolle manier omgaat met verslaafde cliënten.

 • Ken je de verschillende vormen van hulpverlening die beschikbaar zijn voor verslaafden.

 • Weet je hoe je cliënten kunt motiveren tot verander gedrag

 • Kun je grenzen stellen bij agressie en manipulatief gedrag en voor jezelf zorgen in het contact met verslaafde cliënten.

Inhoud training

De training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Wat is verslaving?

 • De werking van verslaving in het brein

 • Oorzaken en gevolgen van verslaving

 • Soorten verslavingen

 • Omgaan met verslaafde cliënten:

 • Signalen van verslaving herkennen

 • Professionele en respectvolle communicatie

 • Motiverende gespreksvoering

 • Grenzen stellen bij agressie en manipulatie

 • Hulpverlening bij verslaving:

 • Verschillende vormen van hulpverlening

 • Verwijzen naar hulpverlening

 • Cliënten motiveren tot verander gedrag

 • De laatste trends op het gebied van verslaving

Voordelen van deze training

De voordelen van deze training zijn:

 • Je vergroot je kennis over verslaving.

 • Je leert hoe je op een professionele en respectvolle manier omgaat met verslaafde cliënten.

 • Je verbetert je vaardigheden in motiverende gespreksvoering.

 • Je leert hoe je cliënten kunt motiveren

 • Je leert je grenzen te hanteren.

 • Je draagt bij aan een betere hulpverlening aan mensen met een verslaving.

Extra informatie

In deze training wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen, zoals praktisch oefenen met een trainingsacteur, groepsdiscussies en casuïstiek. De training wordt gegeven door een ervaren trainer met veel kennis en ervaring op het gebied van verslaving en GGZ problematiek

Duur van de training : een dagdeel

Overige informatie

 • Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.

 • Groepstrainingen (max 12 deelnemers).

 • Lesmap en en bewijs van deelname voor de deelnemer.

 • De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte en training).

 • Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.

 • Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.

 • De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf. Maatwerk gerichte trainingen.

 • Acteurs en trainers met een specifiek specialisme of opleiding (bv verward gedrag, NAH, behandelaren GGZ, Jeugdzorg, ouderenzorg en maatschappelijke opvang)

Vraag direct uw training aan!