Wintraecken Agressietrainingen

Omgaan met psychische kwetsbaarheden in de hulpverlening

Leer effectief omgaan met psychische kwetsbaarheid tijdens uw werk. 

Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals in de hulpverlening, zorg en thuiszorg die in hun werk te maken krijgen met mensen, cliënten, huurders met psychische kwetsbaarheden. Denk hierbij aan zorgmedewerkers, woningbouwcorporatiemedewerkers, monteurs, schuldhulpverleners en enz.

Tijdens de training leert u psychische kwetsbaarheden tijdig te herkennen, te de-escaleren en zo nodig veilig te interveniëren. U krijgt ook inzicht in verschillende ziektebeelden zoals depressie, persoonlijkheidsstoornissen, autisme en psychose, en leert hiermee effectiever te communiceren en om te gaan met cliënten die hiermee kampen.

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is bedoeld voor alle professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische kwetsbaarheden. Denk aan:

 • Zorgmedewerkers

 • Woningbouwcorporatiemedewerkers

 • Monteurs

 • Medewerkers schuldhulpverlening

 • En andere professionals in de hulpverlening

Leerdoelen van de training:

 • Psychiatrische ziektebeelden herkennen en begrijpen

 • De-escalatietechnieken toepassen

 • Veilig interveniëren bij psychose

 • Inzicht krijgen in verschillende ziektebeelden

 • Effectief communiceren met cliënten met psychische kwetsbaarheden

 • Grenzen stellen en voor jezelf zorgen

Inhoud van de training:

 • Theoretische inleiding over agressie en psychische kwetsbaarheid

 • De-escalatietechnieken oefenen met een trainingsacteur

 • Rollenspellen met realistische praktijksituaties

 • Informatie over verschillende ziektebeelden

 • Communicatievaardigheden oefenen

 • Grenzen stellen en voor jezelf zorgen

De voordelen van deze training:

 • U leert effectief om te gaan met psychische kwetsbaarheden en het daarbij behorende gedrag ( agressie, manipuleren, eenzaamheid, verward)

 • U vergroot uw kennis over verschillende ziektebeelden.

 • U verbetert uw communicatievaardigheden in contact met psychisch ontregelde personen

 • U leert grenzen te stellen en voor uzelf te zorgen.

 • U verhoogt uw veiligheid en die van uw cliënten, huurders of bezoekers

Trainingsduur:

De training duurt 1 dagdeel.

Werkvormen:

In de training wordt gebruik gemaakt van afwisselende werkvormen, zoals theorie, oefeningen met een trainingsacteur, rollenspellen en groepsdiscussies.

Leer nieuwe interventies die u direct kunt toepassen in de praktijk.

Overige informatie

 • Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.

 • Groepstrainingen (max 12 deelnemers).

 • Lesmap en en bewijs van deelname voor de deelnemer.

 • De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte en training).

 • Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.

 • Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.

 • De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf. Maatwerk gerichte trainingen.

 • Acteurs en trainers met een specifiek specialisme of opleiding (bv verward gedrag, NAH, behandelaren GGZ, Jeugdzorg, ouderenzorg en maatschappelijke opvang)

Vraag direct uw training aan!