Wintraecken Agressietrainingen

Meer zelfvertrouwen door assertiviteit’Train je assertieve vaardigheden!

Leer effectief omgaan met psychische kwetsbaarheid tijdens uw werk. 

Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals in de hulpverlening, zorg en thuiszorg die in hun werk te maken krijgen met mensen, cliënten, huurders met psychische kwetsbaarheden. Denk hierbij aan zorgmedewerkers, woningbouwcorporatiemedewerkers, monteurs, schuldhulpverleners en enz.

Tijdens de training leert u psychische kwetsbaarheden tijdig te herkennen, te de-escaleren en zo nodig veilig te interveniëren. U krijgt ook inzicht in verschillende ziektebeelden zoals depressie, persoonlijkheidsstoornissen, autisme en psychose, en leert hiermee effectiever te communiceren en om te gaan met cliënten die hiermee kampen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die meer zelfvertrouwen wil krijgen en assertiever wil leren communiceren. Ben je iemand die:

 • Vaak "ja" zegt, terwijl je "nee" bedoelt?

 • Moeite hebt met agressieve dwingende personen

 • Moeite heeft om grenzen te stellen?

 • Zich onzeker voelt in conflicten?

 • Last heeft van faalangst of perfectionisme? Dan is deze assertiviteitstraining zeker iets voor jou!

Leerdoelen:

Na afloop van deze training:

 • Weet je wat assertiviteit is en ben je je bewust van je eigen assertieve valkuilen.

 • Kun je je eigen grenzen en behoeften helder formuleren.

 • Durf je je mening te geven en op te komen voor jezelf.

 • Ga je effectiever communiceren met anderen.

 • Ben je sterker in het omgaan met conflicten.

 • Zijn agressieve dwingende personen je niet meer de baas.

 • Ervaar je meer zelfvertrouwen in je sociale contacten.

Inhoud training:

De training “Meer zelfvertrouwen door assertiviteit” is een praktische training waarin je leert om op een assertieve manier te communiceren. We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is assertiviteit en wat zijn de voordelen?

 • Je eigen assertieve valkuilen herkennen

 • Je grenzen en behoeften helder formuleren

 • Effectief communiceren: zeggen wat je bedoelt

 • Nee leren zeggen

 • Opkomen voor jezelf in conflicten

 • Zelfvertrouwen uitstralen

 • Oefenen met realistische praktijksituaties

De voordelen van assertiviteitstraining:

 • Meer zelfvertrouwen en zelfwaardering

 • Effectievere communicatie

 • Betere relaties

 • Minder stress en conflicten

 • Meer grip op je eigen leven en werk

 • Meer plezier in je sociale contacten

Wintraecken agressietrainingen:

Onze assertiviteitstrainingen worden gegeven door ervaren trainers met een gedegen psychologie achtergrond. We werken met kleine groepen, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding.

Meld je nu aan!

Overige informatie

 • Trainingen worden gegeven in groepsverband, maar kunnen ook (aangepast) individueel worden aangeboden.

 • Groepstrainingen (max 12 deelnemers).

 • Lesmap en en bewijs van deelname voor de deelnemer.

 • De training wordt begeleid door één of twee trainers en een of twee trainingsacteurs (afhankelijk van de behoefte en training).

 • Begeleiding door 1 of 2 gecertificeerde trainers.

 • Al onze trainingen zijn gekoppeld aan een borgingstraject. Elke training moet elk jaar worden herhaald (of verdiept), zodat de geleerde methodiek ook gewaarborgd blijft. Neem voor meer informatie borgingstraject, contact op met Wintraecken agressietrainingen.

 • De trainingen wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op uw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg wordt de gekozen training opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen uw bedrijf. Maatwerk gerichte trainingen.

 • Acteurs en trainers met een specifiek specialisme of opleiding (bv verward gedrag, NAH, behandelaren GGZ, Jeugdzorg, ouderenzorg en maatschappelijke opvang)

Vraag direct uw training aan!