Terug naar blog overzicht

Wat is agressie?

26 oktober 2019

Wat is agressie precies? Wanneer ontstaat het en waarom worden mensen agressief? We vertellen je er hier graag meer over. Agressief gedrag is in oorsprong bedoeld als verdedigingsmechanisme. Vroeger moesten mensen zien te overleven in een wereld waarin soms weinig voedsel te vinden was en waar vijanden op de loer lagen. Een agressieve actie of reactie kon het verschil betekenen tussen leven en dood. Agressie was dan ook een noodzakelijk kwaad.

Hoe zit dat met agressie in ons huidige leven?

In onze huidige Westerse samenleving hoeven we niet meer te overleven in een wereld met weinig voedsel of levensbedreigende vijanden. Toch zie je agressie flink toenemen in het dagelijks leven. Vaak heeft dat te maken met overbelasting, frustratie en onvrede. De wereld is druk en snel, mensen hebben te weinig tijd en krijgen soms aardig wat voor hun kiezen. Niet iedereen is in staat dat allemaal het hoofd te bieden. Als gevolg daarvan ontstaat opgekropte boosheid of woede, die grensoverschrijdend gedrag kan veroorzaken. Mensen raken de controle kwijt over de situatie en vervolgens ook over zichzelf.

Wat is agressie – de verschillende vormen

Er zijn verschillende gradaties in agressief gedrag. Assertiviteit is in principe een manier om duidelijk te maken wat je wilt zonder direct agressief te worden. Sommige mensen keuren echter assertief gedrag af omdat ze dat een agressieve manier van benaderen vinden. Echte agressie gaat echter een stap verder: grenzen worden echt overtreden. Vaak gebeurt dat verbaal: vloeken, stemverheffing of schreeuwen, bedreigen, domineren, intimideren. Soms ontstaat er zelfs fysiek geweld: iets kapot maken, schoppen, spugen, slaan, lichamelijk letsel toebrengen. Iemand die agressief is heeft veel spanning in zijn of haar lijf. Het is niet eenvoudig die spanning kwijt te raken als hij of zij eenmaal in die staat is beland. Agressie is daarom niet gemakkelijk te stoppen.

Wie past snel agressief gedrag toe?

In principe kan iedereen agressief worden, maar niet iedereen wordt dat even snel. Frustratie leidt dan ook niet altijd tot agressie. Vaak is agressief gedrag een samenspel van aanleg, persoonlijke beleving en opvoeding. Ook temperament speelt een rol; de één is sneller prikkelbaar dan een ander. Mensen die in hun leven geleerd hebben dat agressief gedrag lonend is zullen agressie ook sneller toepassen dan anderen. Slachtoffers die zelf veel agressief gedrag hebben meegemaakt zullen ook sneller geneigd zijn de wereld agressief tegemoet te treden, alsof ze verwachten dat er altijd agressie in het spel is. Ook personen die niet bereiken wat ze willen kunnen agressieve gevoelens krijgen en die uiten.

Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram