1 van de 11 kennisvragen

Met welke soort agressie hebben we hier te maken?

Je staat in de rij bij de servicebalie van de NS. De meneer voor je begint te schelden naar de baliemedewerkster. “ Het is alweer de zoveelste keer dat mijn trein te laat komt. Hoe vaak heb ik dit geaccepteerd, maar nu is de maat vol “ schreeuwt de heer naar de medewerkster. “ De vierde keer al deze week. Wie betaalt dan straks mijn salaris, als ik geen baan meer heb? Mijn baas heeft me al aangesproken, omdat ik vaak te laat kom. De man loopt rood aan en begint steeds harder te schreeuwen naar de baliemedewerkster

Correct!

Deze meneer is kwaad op de NS. Niet op de mevrouw achter de balie. Hij is gefrustreerd dat alweer de treinen vertraging hebben en uit deze frustraties op richting NS. Hij is niet persoonlijk agressief naar de baliemedewerkster.

2 van de 11 kennisvragen

Wat is agressie?

Correct!

Een vorm van gedrag, boosheid is een vorm van emotie. Agressie volgt na boosheid

3 van de 11 kennisvragen

Hoeveel Nederlanders krijgen elke week een keer met agressie in het verkeer te maken?

Correct!

640.000 per week , dit is dagelijks 90 x . Elk jaar stijgt helaas het aantal.

4 van de 11 kennisvragen

Met verbale agressie wordt bedoeld?

Correct!

vverbale agressie, is alle agressie die je mondeling en schriftelijk uit tegen een ander persoon

5 van de 11 kennisvragen

Welke soort agressie bestaat niet?

Correct!

Productieve agressie is geen vorm van agressie. Instrumentele , frustratie en witte boord agressie wel

6 van de 11 kennisvragen

Welke stelling is juist?

1. Agressief gedrag is een onzichtbaar gevolg van hersenletsel 2.De frontale hersenkwab ( voorkant boven) is bepalend voor onze emoties en dus ook agressie

Correct!

In het frontale gebied van de hersenen liggen veel functies. Bv ons gedrag, maar ook emoties. Agressie ( “kort lontje”) is vaak een onzichtbaar gevolg tgv hersenletsel.

7 van de 11 kennisvragen

Wat verloopt er goed, (m.b.t. omgang agressie) in het filmpje?

Correct!

De receptionist kan ook op een meer empathische manier reageren naar meneer toe. Hij handelt nu vanuit zijn emotie en niet vanuit de ratio ( verstand), waardoor de situatie escaleert.

8 van de 11 kennisvragen

Met welke soort agressie hebben we hier te maken?

Tijdens een “avondje stappen” zie je dat een cafébezoeker behoorlijk dronken is. Op het toilet, zie je dat hij cocaïne aan het snuiven is. Bij terugkomst in het café, loopt de bezoeker tegen een andere gast aan. Zonder enige aarzeling slaat (de onder invloed zijnde bezoeker) deze gast keihard, met een vuist, in zijn gezicht. De man valt knock out op de grond.

Correct!

Er is sprake van willekeurige agressie. De cafébezoeker is onder invloed van alcohol en cocaïne. Hij zoekt ruzie en is snel geïrriteerd. Er is geen gesprek tussen hem en de andere gast. Hij slaat hem direct neer.

9 van de 11 kennisvragen

Hoe kan je het beste reageren op iemand die instrumentele agressie vertoont?

Correct!

Benoem wat het gedrag met je doet, stellen een grens en geef 2 keuzen aan de agressor, laat de keuze aan de agressor en neem dan je besluit. ( 4 stappenplan).

10 van de 11 kennisvragen

Dit zijn allemaal ziektebeelden, waarbij agressief gedrag veelvuldig voorkomt. Klopt dit?

Dementie, Niet aangeboren Hersenletsel, anti sociale persoonlijkheidsstoornis, alcoholverslaving, verstandelijke beperking, slaapapneu, delier en leverfalen.

Correct!

Bij Slaapapneu en Leverfalen komt niet veelvuldig agressie voor. Nauwelijks tot bijna niet zelfs. Bij alle andere genoemde ziektebeelden kan wel regelmatig agressief gedrag worden vertoond door de client.

11 van de 11 kennisvragen

Welke stelling is juist?

1. Pesten valt onder agressie 2. Seksuele intimidatie valt onder agressie

Correct!

Pesten en seksuele intimidatie vallen beide onder agressie. Het slachtoffer wordt vernederd. Macht door de agressor speelt hierbij een grote rol.

1 van de 4 persoonlijke vragen

Ik ben me altijd bewust van de invloed van mijn eigen gedrag op het gedrag van cliënten/patiënten /klanten.

Selecteer een van de smileys om je gevoel hierover aan te geven

2 van de 4 persoonlijke vragen

Ik weet wat agressief gedrag van anderen met mij doet en kan daar goed mee omgaan.

Selecteer een van de smileys om je gevoel hierover aan te geven

3 van de 4 persoonlijke vragen

Ik voel me veilig tijdens mijn werk of werkzaamheden.

Selecteer een van de smileys om je gevoel hierover aan te geven

4 van de 4 persoonlijke vragen

Bij emotioneel gedrag pas ik de-escalatietechnieken toe.

Selecteer een van de smileys om je gevoel hierover aan te geven

 

Het einde!

De resultaten

Aantal goed: 0
Aantal fout: 0
Punten behaald: 0

Het leren omgaan met agressie is nog een belangrijk aandachtsgebied voor je. Het is niet erg dat je de kennis en methodiek nog niet bezit. De vragenlijst maakt je wel al duidelijk dat agressie dus veel meer omvat. Na een agressietraining, is je agressie kennis verhoogd, heb je inzicht in je eigen gedrag en weet je adequaat te reageren op agressie. Als je daarna nog eens deze vragenlijst invult zul zeker in een hoger niveau terecht zijn gekomen.

De starter is iemand die wel al iets van agressie weet en hoe hierop te reageren. Echter ook weer twijfels heeft of hij/zij het goed doet. Vaak is diegene al regelmatig met agressie in aanraking gekomen, maar toen ook vaak vanuit intuïtie heeft gehandeld. Een agressietraining leert je de twijfel te overwinnen. Je leert wat agressie is en hier effectief op te reageren. Het oefenen met de trainingsacteur geeft je inzicht in je eigen gedrag, je eigen non verbale uitingen en maakt je zelfverzekerd. Een volgende keer, reageer je niet meer vanuit intuïtie maar vanuit je professie.

Wat goed dat je alle vragen, of veel vragen goed beantwoord hebt. Het kan zijn dat je goed kunt gokken of je weet al veel van agressiebeheersing af. Een agressietraining zal je echter nog meer inzicht geven in je eigen gedrag en begrenzing. Het oefenen met een trainingsacteur maakt situaties levensecht. Jouw huidige agressie kennis komt hierbij goed van pas. Na een effectieve training zul je al snel het niveau van semi prof agressie bejegening hebben behaald.

Kennisvragen


Nr Gegeven antwoord Correct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Persoonlijke vragen


Nr Gegeven antwoord Correct
1
2
3
4