Opvang, nazorg en borging agressie incidenten

De training Opvang, nazorg en borging agressie incidenten is bedoeld voor bedrijven die regelmatig te maken hebben met verbale of fysieke agressie. Een agressie incident kan vervelende gevolgen hebben op de werkvloer. Gerichte opvang na het incident is daarom van wezenlijk belang. Emotionele ondersteuning bieden en een medewerker het gevoel geven dat er iemand voor hem of haar is geeft vertrouwen en respect. Helaas wordt in de praktijk bij veel bedrijven of organisaties de opvang, nazorg en borging van agressie incidenten minimaal uitgevoerd. Het gevolg daarvan is dat medewerkers zich niet gehoord en gewaardeerd voelen waardoor  incidenten niet verwerkt kunnen worden. Dat kan grote gevolgen hebben voor de psychische gezondheid. Agressie wordt zo bovendien al snel als normaal ervaren op de werkvloer.

Voor wie is deze training bedoeld?

Ben jij leidinggevende, teamleider, manager of medewerker van een bedrijfsopvangteam en hebben jouw medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werk op een regelmatige basis te maken met verbaal of fysiek geweld? Ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor de eerste opvang, nazorg en borging van agressie incidenten? Dan is deze training echt iets voor jou. Je leert hoe je medewerkers direct na een incident moet opvangen en hoe je gericht nazorg inzet. Ook krijg je tools die er voor zorgen dat de omgang met agressie centraal blijft staan en dat iedereen zich aan de afspraken houdt.

Leerdoelen Opvang, nazorg en borging agressie incidenten

  • Effectieve opvang kunnen bieden aan een medewerker, direct na een incident
  • Empathische gespreksmethodieken toe kunnen passen zodat de medewerker in vertrouwen zijn verhaal kan doen
  • Weten wanneer je een medewerker moet doorverwijzen naar een externe professionele hulpverlener
  • De do’s en don’ts kennen van opvang na traumatische gebeurtenissen
  • De tools bezitten die je team borging en eenduidigheid bieden in de omgang met agressie

Onze werkwijze

Tijdens de training Opvang, nazorg en borging agressie incidenten maken we gebruik van trainingsacteurs die reële situaties nabootsen. Door gesprekstechnieken te oefenen vergroot je je empathische uitstraling. Op deze manier leer je gerichte opvang en nazorg te bieden aan je medewerkers.

Duur

De duur van deze training is twee dagdelen.

Overige informatie

Deze training is in groepsverband, maar kan ook (aangepast) individueel worden aangeboden. Het maximale aantal deelnemers is vijftien. De training wordt begeleid door één of twee trainers, afhankelijk van de behoefte.

Trainingen op maat

Deze training wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op jouw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg kan deze training worden opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen jouw bedrijf.