Omgaan met verwarde personen

De training Omgaan met verwarde personen is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met personen die verward gedrag vertonen. Verwarde mensen komen steeds vaker voor in onze maatschappij. Door forse bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg ontvangen deze mensen geen of veel minder professionele hulp, die wel hard nodig is. Het gevolg is dat verward gedrag problemen veroorzaakt, wat vaak kosten met zich meebrengt. Detailhandel, gemeentes, bedrijven en de horeca hebben vaak te maken met verward gedrag. In deze training leer je de achtergrond kennen van de verschillende psychiatrische ziektebeelden. Waarom reageert een verward persoon op deze manier? Hoe ga je daar mee om? Wat kun je wel en beter niet doen? Je krijgt handvatten voor het adequaat omgaan met verward gedrag en hoe erger te voorkomen. Vaak wordt deze training gecombineerd met de training Fysieke weerbaarheid.

Voor wie is deze training bedoeld?

Kom je tijdens het uitoefenen van je beroep in aanraking met agressieve en verwarde klanten, patiënten of clienten en wil je weten hoe je daar het best op kunt reageren? Dan is deze training echt iets voor jou. Deze training is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de horeca, de detailhandel, de zorg, het onderwijs, de bouw, de industrie, bij gemeentelijke diensten, justitie en telefonische verkoop of marketing.

Leerdoelen Omgaan met verwarde personen

  • Kennis van en inzicht in verschillende psychiatrische ziektebeelden
  • Weten wat verward gedrag is en begrijpen waarom iemand dat kan vertonen
  • Een probleemsituatie kunnen inschatten en hierin adequaat handelen
  • Weten hoe te reageren naar een verward persoon, zodat deze kalm blijft
  • Het kunnen toepassen van interventies met waarborging van eigen veiligheid
  • Weten hoe te handelen indien een crisissituatie dreigt te ontstaan
  • Inzicht in eigen gedrag en zelfreflectie
  • Het toepassen van gespreksmethodieken waardoor een verward persoon zich gehoord voelt
  • Hanteren van een stappenplan m.b.t. omgaan met verward gedrag

Onze werkwijze

Tijdens deze training bespreken we de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden en oefenen we hoe je hierop effectief kunt reageren. Gespreksmethodieken spelen tevens een belangrijke rol. Door gebruik te maken van trainingsacteurs die reële situaties nabootsen leer je bovendien adequaat te reageren en effectief om te gaan met verwarde personen.

Duur

De duur van deze training is twee tot drie dagdelen.

Overige informatie

Deze training is in groepsverband maar kan ook (aangepast) individueel worden aangeboden. Het maximale aantal deelnemers is vijftien. De training wordt begeleid door één of twee trainers, afhankelijk van de behoefte.

(Wintraecken agressietrainingen bezit een vergevordere specialisatie in het leren omgaan met verward gedrag).

Trainingen op maat

Deze training wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op jouw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg kan deze training worden opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen jouw bedrijf.