Omgaan met verbale agressie (terugkomdag)

De terugkom-sessie Omgaan met verbale agressie is een herhalingstraining die bedoeld is om de geleerde strategie in de training Omgaan met verbale agressie vast te blijven houden. Vaak blijkt in de praktijk dat de theorie uit de training de eerste maanden succesvol wordt toegepast maar dat er na die tijd toch weer angsten kunnen ontstaan en agressieve mensen weer impact krijgen op medewerkers. Om nieuw gedrag aan te kunnen leren is herhaling essentieel. Het herhalen van zowel theorie als praktijk tijdens een terugkomdag is daarom voldoende om weer terug te kunnen vallen op adequate strategieën om agressie te pareren en voorkomen.

Voor wie is deze training bedoeld?

Heb jij of hebben je medewerkers de training Omgaan met verbale agressie afgesloten en is dat alweer een half jaar of langer geleden? Dan is het zinvol om deze terugkom-sessie te volgen om de aangeleerde strategieën optimaal te kunnen blijven gebruiken. Mensen die veelvuldig in aanraking komen met verbale agressie kunnen terugvallen in primaire reacties en angst ontwikkelen waaruit psychische of lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Door de training te blijven herhalen zijn ze beter in staat agressie blijvend te pareren of voorkomen.

Leerdoelen terugkom-sessie Omgaan met verbale agressie

  • Het kennen en herkennen van verschillende vormen van agressie
  • Weten welke vaardigheden belangrijk zijn om toe te passen
  • Het kennen van de eigen grenzen
  • Vertrouwd zijn met de methodiek en deze blijven toepassen

Onze werkwijze

Tijdens de terugkom-sessie Omgaan met verbale agressie maken we wederom gebruik van de CLAP-methode: Consequent Leren Agressie te Pareren. Net zoals in de training die al gevolgd is maken we gebruik van trainingsacteurs die reële situaties nabootsen. Daarbij wordt wederom getoetst of adequaat wordt gereageerd.

Duur

De duur van deze training is één dagdeel. De training kan één tot twee keer per jaar worden gevolgd, afhankelijk van de behoefte.

Overige informatie

Deze training is in groepsverband, maar kan ook (aangepast) individueel worden aangeboden. Het maximale aantal deelnemers is vijftien. De training wordt begeleid door één of twee trainers, afhankelijk van de behoefte.

Trainingen op maat

Deze training wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op jouw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg kan deze training worden opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen jouw bedrijf.