Agressie bij dementie

De training Agressie bij dementie is bedoeld voor iedereen die in de ouderenzorg te maken krijgt met agressie. In de zorg komt meer agressie voor dan in andere sectoren. Wie ouderen met dementie begeleidt krijgt zeker met agressie te maken. Verzorgenden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, groepsassistenten en andere professionals leren in deze training hoe ze kunnen reageren op agressie bij dementie en wat wel en juist niet te doen als iemand hen agressief benadert. Vaak wordt deze training gecombineerd met de training Fysieke weerbaarheid.

Voor wie is deze training bedoeld?

Werk je in de ouderenzorg en begeleid je daarbij mensen met dementie? Dan krijg je waarschijnlijk regelmatig te maken met dreigen, uitschelden, krabben en slaan. Als je wilt leren hoe je deze agressie effectief kunt pareren of voorkomen is deze training echt iets voor jou.

Leerdoelen Agressie bij dementie

  • Het leren achterhalen van de oorzaak van agressie bij dementie
  • Het opstellen en hanteren van een signalerings- of stappenplan
  • Herkennen van de verschillende stadia van dementie
  • In alle dementie fasen adequaat kunnen reageren op agressie
  • Toepassen van preventieve maatregelen om agressie te voorkomen
  • Het kennen van de do’s en don’ts bij het bejegenen van agressief gedrag bij dementie
  • Inzicht in eigen gedrag en zelfreflectie
  • Het inzetten van interventies om op één lijn te communiceren bij dementie en agressie

Onze werkwijze

Tijdens de training Agressie bij dementie maken we gebruik van trainingsacteurs om diverse situaties zo reëel mogelijk na te bootsen. Daardoor leer je adequaat te reageren en effectief om te gaan met agressief gedrag bij dementie. Ook worden diverse interventies toegepast om deelnemers meer inzicht te geven in eigen gedrag.

Duur

De duur van deze training is drie dagdelen. Het verdient aanbeveling deze training te combineren met de training fysieke weerbaarheid.

Overige informatie

Deze training is in groepsverband, maar kan ook (aangepast) individueel worden aangeboden. Het maximale aantal deelnemers is vijftien. De training wordt begeleid door één of twee trainers, afhankelijk van de behoefte.

Trainingen op maat

Deze training wordt “in company” gegeven. Om de training zoveel mogelijk op jouw bedrijf of organisatie af te stemmen wordt maatwerk geboden. In onderling overleg kan deze training worden opgesteld en uitgevoerd met de focus op een specifiek probleem binnen jouw bedrijf.