Alle trainingen

Agressie bij dementie

De training Agressie bij dementie is bedoeld voor iedereen die in de ouderenzorg te maken krijgt met agressie. In de zorg komt meer agressie voor dan in andere sectoren. Wie ouderen met dementie begeleidt krijgt zeker met agressie te maken. Verzorgenden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, groepsassistenten en andere professionals leren in deze training hoe ze kunnen reageren op agressie... Lees meer

Fysieke weerbaarheidstraining

De fysieke weerbaarheidstraining is bedoeld voor mensen die beroepsmatig in aanraking kunnen komen met fysieke agressie. De zorg, justitie, detailhandel, beveiliging, horeca of incassobureaus, vooral in deze sectoren kunnen mensen te maken krijgen met lichamelijk geweld. Natuurlijk streef je er in zo’n situatie altijd naar om fysieke escalatie te voorkomen. Lukt preventief reageren echter niet meer, dan... Lees meer

Omgaan met verwarde personen

De training Omgaan met verwarde personen is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met personen die verward gedrag vertonen. Verwarde mensen komen steeds vaker voor in onze maatschappij. Door forse bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg ontvangen deze mensen geen of veel minder professionele hulp, die wel hard nodig is. Het gevolg is dat verward gedrag... Lees meer

Veilig huisbezoek

De training Veilig huisbezoek is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig huisbezoeken aflegt en daarbij te maken krijgt met agressief gedrag. Helaas is het afleggen van een veilig huisbezoek niet altijd even vanzelfsprekend. Normen en waarden lijken te vervagen en zeker in de eigen woonomgeving kunnen mensen zich sneller laten gaan. Of je nu een thuiszorgmedewerker bent, een... Lees meer

Opvang, nazorg en borging agressie incidenten

De training Opvang, nazorg en borging agressie incidenten is bedoeld voor bedrijven die regelmatig te maken hebben met verbale of fysieke agressie. Een agressie incident kan vervelende gevolgen hebben op de werkvloer. Gerichte opvang na het incident is daarom van wezenlijk belang. Emotionele ondersteuning bieden en een medewerker het gevoel geven dat er iemand voor hem of... Lees meer

Omgaan met eigen agressie

De training Omgaan met eigen agressie is bedoeld voor diegenen die zelf agressie veroorzaken. Mensen die door hun agressie vaak in de problemen komen kunnen in deze training leren op een rustige manier op hun omgeving te reageren. Als ze motivatie tonen om hun agressie beter onder controle te krijgen kunnen ze inzicht krijgen in hun emoties... Lees meer

Omgaan met verbale agressie (terugkomdag)

De terugkom-sessie Omgaan met verbale agressie is een herhalingstraining die bedoeld is om de geleerde strategie in de training Omgaan met verbale agressie vast te blijven houden. Vaak blijkt in de praktijk dat de theorie uit de training de eerste maanden succesvol wordt toegepast maar dat er na die tijd toch weer angsten kunnen ontstaan en agressieve mensen weer impact... Lees meer

Omgaan met verbale agressie

De training Omgaan met verbale agressie is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met agressie op de werkvloer. Agressie is een steeds groter wordend probleem. Eén op de drie medewerkers komt ermee in aanraking en helaas komt het in veel branches veelvuldig voor. In de zorg, detailhandel, horeca, het openbaar vervoer en zelfs het onderwijs... Lees meer