Wintraecken Agressietrainingen

Na afloop van de kennistest zullen we jouw ingevulde antwoorden toesturen naar jouw e-mailadres. Vul hieronder jouw e-mailadres in:

Kennisvraag 1: Wat is agressie?

Kennisvraag 2: Hoeveel Nederlanders krijgen elke week een keer met agressie in het verkeer te maken?

Kennisvraag 3: Met verbale agressie wordt bedoeld?

Kennisvraag 4: Welke soort agressie bestaat niet?

Kennisvraag 5: Met welke soort agressie hebben we hier te maken?

Je staat in de rij bij de servicebalie van de NS. De meneer voor je begint te schelden naar de baliemedewerkster. “ Het is alweer de zoveelste keer dat mijn trein te laat komt. Hoe vaak heb ik dit geaccepteerd, maar nu is de maat vol “ schreeuwt de heer naar de medewerkster. “ De vierde keer al deze week. Wie betaalt dan straks mijn salaris, als ik geen baan meer heb? Mijn baas heeft me al aangesproken, omdat ik vaak te laat kom. De man loopt rood aan en begint steeds harder te schreeuwen naar de baliemedewerkster

Kennisvraag 6: Welke stelling(en) is/zijn juist?

Stelling 1: Agressief gedrag is een onzichtbaar gevolg van hersenletsel.
Stelling 2: De frontale hersenkwab ( voorkant boven) is bepalend voor onze emoties en dus ook agressie.

 

Kennisvraag 7: Is deze stelling juist of onjuist?

In veel wachtkamers ruik je vaak de geur van sinaasappels. Deze geur is stress verlagend en zorgt ervoor dat de wachtende bezoekers zich niet gaan irriteren en kwaad worden naar de medewerker achter de balie.

Kennisvraag 8: Met welke soort agressie hebben we hier te maken?

Tijdens een “avondje stappen” zie je dat een cafébezoeker behoorlijk dronken is. Op het toilet, zie je dat hij cocaïne aan het snuiven is. Bij terugkomst in het café, loopt de bezoeker tegen een andere gast aan. Zonder enige aarzeling slaat (de onder invloed zijnde bezoeker) deze gast keihard, met een vuist, in zijn gezicht. De man valt knock out op de grond.

Kennisvraag 9: Hoe kan je het beste reageren op iemand die instrumentele agressie vertoont?

Kennisvraag 10: Is deze stelling juist of onjuist?

Dementie, Niet aangeboren Hersenletsel, anti sociale persoonlijkheidsstoornis, alcoholverslaving, verstandelijke beperking, slaapapneu, delier en leverfalen. Dit zijn allemaal ziektebeelden, waarbij agressief gedrag veelvuldig voorkomt.

Kennisvraag 11: Welke stelling(en) is/zijn juist?

Stelling 1: Pesten valt onder agressie.
Stelling 2: Seksuele intimidatie valt onder agressie.

Ik ben me altijd bewust van de invloed van mijn eigen gedrag op het gedrag van cliënten/patiënten /klanten.

Persoonlijke vraag 2: Vul op schaal van 1 t/m 10 in of je het eens bent met de stelling. Waarbij 1 laag is en 10 hoog.

Ik weet wat agressief gedrag van anderen met mij doet en kan daar goed mee omgaan.

Ik voel me veilig tijdens mijn werk of werkzaamheden.

Persoonlijke vraag 4: Vul op schaal van 1 t/m 10 in of je het eens bent met de stelling. Waarbij 1 laag is en 10 hoog.

Bij emotioneel gedrag pas ik de-escalatietechnieken toe.