Terug naar blog overzicht

De oorzaken van agressie

25 oktober 2019

De redenen of oorzaken van agressie zijn niet altijd eenvoudig te achterhalen. Vaak is het een samenspel: cultuur, opvoeding, persoonlijkheid, de persoonlijke situatie, de omgeving en omstandigheden. Bij de meeste mensen is het één of een paar van deze zaken die agressief gedrag veroorzaken. Of dat gedrag een momentopname is of langdurig is maakt daarbij niet zo veel uit. Agressieve gevoelens komen meestal onbewust naar boven. Ze zijn dan ook niet zo eenvoudig te stoppen. Natuurlijk zijn er ook mensen die agressie bewust gebruiken om hun doel te bereiken. Ook mensen met een stoornis, verslaving of trauma worden sneller getriggerd in hun agressie.

Biologisch of opvoeding?

Agressieve reacties zijn deels biologisch bepaald en deels hebben ze te maken met persoonlijke beleving. Biologisch gezien beïnvloeden de hormonen testosteron en adrenaline agressief gedrag. Mannen produceren vooral in hun jonge jaren veel hormonen en zijn daarom sneller geneigd agressief te reageren. In de loop der jaren neemt die hormoonproductie weer af en worden mannen milder. Bij vrouwen werkt dat bijna andersom. In de loop van hun leven produceren ze steeds minder vrouwelijke hormonen, waardoor ze rond de veertig jaar vaak beter bij hun agressie kunnen. Agressie is echter niet alleen biologisch bepaald. Ook opvoeding, ervaring en omgeving spelen een grote rol in hoe agressief iemand kan reageren.

De oorzaken van agressie – risicofactoren

Of mensen al dan niet snel agressief reageren is genetisch bepaald, maar ook omstandigheden spelen een grote rol. Omgevingsfactoren als lawaai en gebrek aan privacy kunnen agressieve gevoelens opwekken. Door ziekte, geldproblemen, verslaving, medicijnen of drugs kunnen mensen ook sneller agressief reageren. Ook negatieve gedachten en gevoelens als angst, achterdocht, wantrouwen, gezichtsverlies of onveiligheid zijn ook vaak een trigger voor agressief gedrag. Slechte coping strategieën, weinig structuur of overvraagd worden zijn ook vaak aanleiding voor agressie. Natuurlijk kunnen mensen ook last hebben van een stoornis of depressie of hebben ze trauma’s meegemaakt zoals mishandeling, waardoor ze agressief gedrag kunnen vertonen.

Agressie door een onveilig gevoel

Soms ontstaat agressie door een onveilig gevoel. Als iemand zich veilig voelt kan hij of zij leuk omgaan met anderen. Zit er iets dwars, dan kan er over gepraat worden en wordt de situatie opgelost. Voelt iemand zich echter onveilig en gespannen, dan is het minder eenvoudig zich uit te spreken over onvrede en frustratie. Of het gevoel nu terecht is of niet, als het niet wordt uitgesproken kan de emmer een keer overlopen. Dan is grijpen naar agressie een eenvoudige weg om het onveilige gevoel weg te nemen. Daarna komt er weer rust en verdwijnt de spanning. Onmacht, teleurstelling, verdriet of schaamte kunnen een onveilig gevoel geven. Dat gevoelens kunnen zich dan uiten in agressie.

Heb jij te maken met intimidatie, discriminatie, schelden, cynisme, chantage, bedreiging, pesten, manipulatie of verbaal of fysiek geweld? In veel gevallen helpen bewuste communicatie en een bewuste lichaamshouding deze agressie te voorkomen.

Onze Trainingen
Doelgroepen
Overig
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram